STIP United w głównej mierze specjalizuje się w dostarczaniu wykwalifikowanych pracowników do montażu systemów orurowania zbiorników, pomp i innych urządzeń, które są wypełnione substancjami w stanie ciekłym. Dostarczamy również pracowników do układania izolacji termicznej i akustycznej, nakładania powłok malarskich, antykorozyjnych, itp., szalowani i wszystkich innych prac konserwatorskich. Pracujemy z wykwalifikowanym i doświadczonym personelem. Dzięki naszej dużej praktyce w realizacji tego typu zadań możemy zagwarantować , że zlecone prace wykonane będą w najwyższej jakości oraz optymalnym czasie.