Priorytetem STIP United jest dbałość o utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym celu musimy uzyskać zrozumienie i akceptację ze strony naszych kontrahentów dla naszych działań, tak aby przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy nasi klienci mogli oczekiwać od naszych pracowników wysokiej jakości i efektywności. STIP United gwarantuje, że chęć podniesienia jednego z tych trzech czynników nigdy nie wpłynie na obniżenie pozostałych.