Przedsiębiorstwa, niezależnie od tego gdzie się znajdują, muszą terminowo wypłacać pensje swoim pracownikom, zapewnić zgodność naliczeń i potrąceń w zakresie podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne, itp. Muszą również dochować wymaganych prawem terminów sprawozdawczych. Systemy zatrudnienia, podatkowe oraz ubezpieczeń społecznych różnią się w zależności od kraju.

Każda organizacja wchodząca na rynek innego kraju napotyka wiele problemów związanych ze specyfiką lokalnych regulacji prawnych. Zapewnienie realizacji wszystkich nałożonych przez jurysdykcję danego kraju obowiązków i wymogów może okazać się bardzo kosztowne i czasochłonne.

Dzięki outsourcingowi rachuby płac można zaoszczędzić cenny czas i zasoby, skoncentrować się na podstawowej działalności oraz zminimalizować ryzyko popełnienia błędów, a tym samym uniknąć konieczności płacenia wysokich kar.

STIP United może zapewnić kompleksową usługę outsourcingu rachuby płac dostosowując ją każdorazowo do specyfiki wymagań każdego klienta. Nasza profesjonalna i doświadczona kadra gwarantuje wypełnienie wszelkich wymogów formalno – prawnych w zakresie płac i zatrudnienia we wszystkich krajach działalności klienta. Zapewniamy szeroki zakres usług audytu zgodności form wynagradzania i zatrudnienia z lokalnymi wymogami, a także doradztwo w kwestiach związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników.

Pierwszy etap naszej współpracy obejmuje, jeżeli to konieczne, rejestrację pracodawcy i jego pracowników w lokalnych urzędach i instytucjach, rejestrację informacji o zatrudnieniu i umów, pozyskanie danych z banków pracodawcy i pracownika wymaganych w procesie obsługi kadrowo – płacowej oraz ,o ile jest to wymagane, uzyskanie dla pracowników stosownych numerów i kodów podatkowych czy ubezpieczenia społecznego.

Następnie co miesiąc nasze usługi obejmują między innymi:

  • naliczanie wynagrodzenia,
  • obliczanie potrąceń i płacy netto,
  • obliczanie dodatkowych płatności i potrąceń ad hoc, wraz z realizacja ich w zgodzie z lokalnymi przepisami prawa,
  • realizację wypłat na rachunki bankowe pracowników,
  • realizację naliczenia i płatności podatków, ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych oraz innych wymaganych lokalnymi przepisami,
  • generowanie stosownych sprawozdań dla urzędów i instytucji,
  • tworzenie dokumentacji pracowniczej,
  • przygotowywanie dokumentów dla nowych pracowników oraz pracowników odchodzących,
  • przygotowanie informacji statystycznych dla pracodawcy.

Na koniec każdego roku przygotowujemy wszelkie deklaracje i zestawienia roczne dla pracowników, pracodawcy oraz urzędów.

Ponadto, dzięki szerszej ofercie STIP United Group, jesteśmy w stanie zapewnić prywatne ubezpieczenia medyczne oraz plany pracowniczych programów emerytalnych mogące stać się dodatkowym elementem wynagrodzenia.

Niezależnie czy jesteś małą organizacją, stawiającą pierwsze kroki na rynkach zagranicznych, czy dużym, międzynarodowym podmiotem, doświadczenie STIP United w zakresie rachuby płac oraz zagranicznych systemów prawnych zapewni maksymalizację efektywności działań Twojej firmy oraz zgodności działań ze wszystkim lokalnymi regulacjami.